Aktualno

Izvedena preusmeritev prometa na nov odsek ceste in nadvoz v Spodnji Brežnici

Dne 30.1.2019 je bil v uporabo predan nov odsek regionalne ceste med Slovensko Bistrico in Poljčanami v Spodnji Brežnici in nov nadvoz, s tem pa sta ukinjeni dve križanji ceste z železnico.

Prestavitev regionalne ceste v Spodnji Brežnici se je izvedla tako, da cesta na tem odseku železnice ne prečka več, temveč poteka ob njenem vzhodnem robu. Za priključitev lokalnih cest je zgrajen 92,5 m dolg nadvoz čez železniško progo, na katerega so speljane deviacije lokalnih cest. Zaradi ukinitve dveh nivojskih prehodov je urejeno križišče regionalne ceste R1-219/1236 Slovenska Bistrica–Poljčane in stranske lokalne ceste v/iz smeri naselja Brežnice. Lokalno cesto predstavlja nova izvennivojska cestna povezava (nadvoz nad železniško progo Zidani Most–Maribor), katere namen je bila ukinitev dveh nivojskih križanj regionalne ceste z železniško progo, s tem pa omogočanje večje varnosti v cestnem prometu in pretočnosti prometa na odseku med Slovensko Bistrico in Poljčanami.

Dela so sofinancirana z evropskimi sredstvi v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.

Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.