Obseg del

Dela na odseku železniške proge med Poljčanami in Slovensko Bistrico

 • Ukinitev dveh cestnih nivojskih prehodov, gradnja nadvoza in prestavitev regionalne ceste ter ureditev kanaliziranega križišča
  Prestavitev regionalne ceste v Spodnji Brežnici se bo izvedla tako, da cesta na predmetnem odseku železnice ne bo prečkala, temveč bo potekala ob njenem vzhodnem robu. Za priključitev lokalnih cest bo zgrajen nadvoz čez železniško progo, na katerega bodo speljane deviacije lokalnih cest. Zaradi ukinitve dveh nivojskih prehodov bo urejeno križišče regionalne ceste R1-219/1236 Slovenska Bistrica–Poljčane in stranske lokalne ceste v/iz smeri naselja Brežnice. Lokalno cesto bo predstavljala nova izvennivojska cestna povezava (nadvoz nad železniško progo Zidani Most–Maribor), katere namen je ukinitev dveh nivojskih križanj regionalne ceste z železniško progo, ki sta na tem območju. Urejeno bo kanalizirano križišče s pasom za levo zavijanje v smeri nadvoza.
 • Nadgradnja zgornjega in spodnjega ustroja železniške proge na delu proge med Poljčanami in Slovensko Bistrico
 • Sanacija šestih prepustov
 • Gradnja podpornih zidov ob železniški progi v skupni dolžini 264 metrov
 • Ureditev vozne mreže
 • Ureditev elektroenergetskih in signalnovarnostnih naprav
Ortofoto posnetek Spodnje Brežnice - ukinitev dveh cestnih nivojskih prehodov, gradnja nadvoza in prestavitev regionalne ceste.
Ortofoto posnetek Spodnje Brežnice - ukinitev dveh cestnih nivojskih prehodov, gradnja nadvoza in prestavitev regionalne ceste.

Dela na železniški postaji Poljčane

 • Ukinitev cestnega nivojskega prehoda čez železniško progo in gradnja podvoza ter sočasno podhoda za izvennivojski dostop potnikov na otočni peron
  V okviru del na postaji bo ukinjen nivojski prehod čez železniško progo v Poljčanah, kjer bosta zgrajena cestni podvoz in podhod za pešce na perone, dostopen tudi za invalide. Podhod je projektiran kot galerija podvoza za izvennivojski dostop potnikov na peron. Hkrati bo omogočal povezavo za pešce in kolesarje zahodnega in vzhodnega dela Poljčan.
 • Nadgradnja zgornjega in spodnjega ustroja železniške proge
  Pri obnovi postajnih tirov bo pod vse tire vgrajen tampon debeline 50 cm. Delno bodo sanirani obstoječi prepusti, ki bodo podaljšani na mestih, kjer bo zaradi povečanja medtirne širine in dviga niveleta to potrebno. Urejeno bo tudi odvodnjavanje celotnega postajnega območja. Vsi obnovljeni prepusti bodo ustrezali kategoriji proge D4.
 • Gradnja novega otočnega in bočnega perona
  Na postaji bosta med glavnima prevoznima tiroma zgrajena nov 250 metrov dolg potniški otočni peron in nov 130 metrov dolg bočni peron.
 • Vgradnja novih kretnic, ki bodo vključene v elektronsko signalnovarnostno napravo
 • Ureditev elektroenergetskih, telekomunikacijskih in signalnovarnostnih naprav
Podvoza s podhodom in povezovalnimi cestami v Poljčanah.
Podvoza s podhodom in povezovalnimi cestami v Poljčanah.

Gradbena dela na železniški postaji Slovenska Bistrica

 • Gradnja novega otočnega perona z izvennivojskim dostopom na peron
  Obstoječi peron med tiroma št. 3 in 4 bo porušen. Zgrajen bo nov peron dolžine 200 metrov. Izvedeno bo tudi tlakovanje peronov z označbami usmerjevalnih pasov za slepe in slabovidne ter talnimi varnostnimi oznakami. Do otočnega perona bo zgrajen nov podhod.
 • Prenova prostorov in električne inštalacije v postajnem poslopju ter zunanja ureditev
  Prenovljeno bo postajno poslopje, vključno s prostori za potnike, sanitarijami, manjšim parkiriščem ob postajnem platoju in večje parkirišče na zahodni strani postaje.
 • Gradnja novega prepusta, sanacija dveh prepustov in enega mostu
  Na postaji so trije prepusti ter most. Zaradi različnih poškodb se bodo vsi ustrezno sanirali, en prepust se bo odstranil in zamenjal z novim.
 • Nadgradnja zgornjega in spodnjega ustroja železniške proge
 • Ureditev vozne mreže z dopolnitvijo krmiljenja stikal vozne mreže na postaji
 • Ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav
Pri postaji Slovenska Bistrica bo med drugim potekala gradnja novega otočnega perona z izvennivojskim dostopom na peron in prilagoditev nivojskega prehoda.
Pri postaji Slovenska Bistrica bo med drugim potekala gradnja novega otočnega perona z izvennivojskim dostopom na peron in prilagoditev nivojskega prehoda.

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.

Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.