Nadgradnja odseka železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica

Ministrstvo za infrastrukturo - Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo S sofinanciranjem Evropske unije
REKONSTRUIRAMO IN NADGRAJUJEMO ŽELEZNIŠKE PROGE
KONTAKT ZA MEDIJE

Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova 2a
1000 Ljubljana

Odnosi z javnostmi – področje železniške infrastrukture T: 02 234 14 23
E: gp.drsi@gov.si