Aktualno

V uporabi nov podvoz v Poljčanah

Danes je bil sproščen promet skozi novi podvoz v Poljčanah, ki je bil zgrajen v okviru nadgradnje železniške proge Poljčane­–Slovenska Bistrica.

Na območju novega podvoza je omogočen tudi izvennivojskih dostop za potnike na perone, ki omogoča prehod prebivalcem iz ene strani na drugo stran železniške postaje.

V začetku letošnjega leta je bil dokončan tudi novi nadvoz v Sp. Brežnici, ukinjena pa sta bila dva nivojska prehoda čez železniško progo.

Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope. Celoten projekt je v zaključni fazi in bo zaključen v sredini meseca septembra letošnjega leta.