Aktualno

Zaključek projekta nadgradnje odseka železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica

V mesecu septembru 2019 so se zaključila gradbena dela 41 milijonskega projekta nadgradnje železniške proge Poljčane­–Slovenska Bistrica. Za izvedbo projekta je Evropska unija v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) zagotovila sredstva v višini 11,94 milijona evrov. 

Projekt je zajemal prenovo železniških postaj Poljčane in Slovenska Bistrica, ki se odraža v prenovljenih peronih za potnike, z lažjim in varnejšim dostopom, prilagojenim tudi za gibalno ovirane osebe.

V Poljčanah je zgrajen novi podvoz, s tem pa ukinjeno križanje ceste z železnico ter hkrati zgrajen podhod za dostop potnikov na nov otočni peron. Postajno poslopje je dobilo novo fasado ter nova, urejena parkirišča.

Železniška postaja Slovenska Bistrica je dobila prenovljen otočni peron z novim podhodom, posodobljene prostore postaje, urejeno manjše parkirišče ob postajnem platoju in večje parkirišče na zahodni strani postaje.

Prestavitev regionalne ceste v Spodnji Brežnici na vzhodni rob železniške proge je povečala tako varnost v prometu kot tudi pretočnost, saj ta več ne prečka proge na dveh nivojski prehodih. Zgrajen je bil tudi 92,5 metrov dolg nadvoz, ki omogoča dostop do stranske lokalne ceste v/iz smeri naselja Spodnje Brežnice.

Z nadgradnjo odseka se je povečala osna obremenitve proge, s čimer se odpravlja ozko grlo glede kategorije proge, kar pa omogoča vožnjo lokomotiv, s katerimi se skrajša vozne čase vlakov ter poveča prepustno in prevozno zmogljivost proge.

V okviru investicije so se v celoti zamenjale tirna greda, pragovi, tirnice, kretnice, na novo je urejena tudi vozna mreža.

Na odseku med Poljčanami in Slovensko Bistrico bo izvedena še nadgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav, uveden pa bo tudi sistem ETCS.