Koristi nadgradnje odseka železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica

 • ureditev dveh podhodov za potnike pod železniško progo na železniških postajah Poljčane in Slovenska Bistrica
 • ukinitev treh nivojskih prehodov čez železniško progo, prestavitev ceste Slovenska Bistrica–Poljčane in ureditev izvennivojskega križanja z železniško progo v Spodnji Brežnici ter izgradnja podvoza v Poljčanah
 • zagotovitev večje hitrosti vlakov in večje obremenitve–dvig kategorije proge s C3 na D4 ter s tem odprava ozkega grla glede na kategorijo proge
 • izpolnjevanje tehničnih specifikacij za interoperabilnost vseevropskega železniškega sistema
 • zagotovitev profila GC
 • povečanje varnosti prometa
 • omogočanje vožnje lokomotiv vrste 541, zaradi česar:
  • se bodo skrajšali vozni časi vlakov
  • se bosta povečali prepustna in prevozna zmogljivost proge
  • se bo povečala izkoriščenost tovornih vlakov
 • zmanjšanje stroškov vzdrževanja
 • kakovostnejše storitve prevoznika