O projektu

Za projekt Nadgradnja odseka železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica je bila leta 2015 izdelana celotna investicijska dokumentacija, na podlagi katere je Evropska komisija odobrila nepovratna sredstva v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 2014–2020.

Investitor nadgradnje odseka železniške proge med Poljčanami in Slovensko Bistrico je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, podvoz na železniški postaji v Poljčanah pa je bil izveden tudi s pomočjo Občine Poljčane, za katerega je Občina pridobila zemljišča.

Investitor nadgradnje odseka železniške proge med Poljčanami in Slovensko Bistrico - slika - slika
Investitor nadgradnje odseka železniške proge med Poljčanami in Slovensko Bistrico

Nadgradnja odseka Poljčane–Slovenska Bistrica vključno z nadgradnjo železniških postaj Poljčane in Slovenska Bistrica je potekala od aprila 2017 do septembra 2019. Vrednost projekta je znašala 47 milijonov evrov, s strani Evropske unije, v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE), pa je bilo zagotovljenih 11,94 milijona evrov.

Namen nadgradnje odseka železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica

Osnovni namen nadgradnje odseka železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica je zagotavljanje tehničnega stanja javne železniške infrastrukture, skladnega s panevropskim koridorjem TEN-T ter s tem povečanje varnosti in urejenosti železniškega prometa.

Projekt je velikega pomena za lokalne prebivalce in za sam razvoj železniške infrastrukture. Glavni cilj projekta je dvig kategorije proge s C3 (20 t/os in 72 kN/m) na D4 (22,5 t/os in 80 kN/m) in s tem zagotavljanje interoperabilnosti proge, kakor tudi zagotavljanje varnosti in urejenosti železniškega prometa.

Z izvedbo projekta je bil urejen lažji in varnejši dostop do prenovljenega perona za vse potnike na obeh postajah nadgrajenega odseka ter omogočen prilagojen dostop gibalno oviranim osebam, tako v Poljčanah kot Slovenski Bistrici. Z izvedbo projekta je bila povečana prevozna prepustnost in prevozna zmogljivost proge, kar pa vpliva na povečanje hitrosti vlakov. Z ukinitvijo cestnih nivojskih prehodov ter izgradnjo nadvoza in obvezne ceste v Spodnji Brežici, se je bistveno povečala tudi varnost v cestnem prometu.