Obseg del

Dela na odseku železniške proge med Poljčanami in Slovensko Bistrico

 • Ukinitev dveh cestnih nivojskih prehodov, gradnja nadvoza in prestavitev regionalne ceste ter ureditev kanaliziranega križišča
  Prestavitev regionalne ceste v Spodnji Brežnici se je izvedla tako, da cesta na predmetnem odseku železnice ne prečka, temveč poteka ob njenem vzhodnem robu. Za priključitev lokalnih cest je bil zgrajen 92,5 metrov dolg nadvoz čez železniško progo, na katerega so bile speljane deviacije lokalnih cest. Zaradi ukinitve dveh nivojskih prehodov je bilo urejeno križišče regionalne ceste R1-219/1236 Slovenska Bistrica–Poljčane in stranske lokalne ceste v/iz smeri naselja Brežnice. Lokalno cesto predstavljala nova izvennivojska cestna povezava (nadvoz nad železniško progo Zidani Most–Maribor), katere namen je ukinitev dveh nivojskih križanj regionalne ceste z železniško progo, ki sta na tem območju. Urejeno je tudi kanalizirano križišče s pasom za levo zavijanje v smeri nadvoza.
 • Nadgradnja zgornjega in spodnjega ustroja železniške proge na delu proge med Poljčanami in Slovensko Bistrico
  V celoti so bili zamenjani spodnji ustroj, tirna greda, pragovi in tirnice v dolžini 6,32 km.
 • Sanacija šestih prepustov
 • Gradnja podpornih zidov ob železniški progi v skupni dolžini 264 metrov
 • Ureditev vozne mreže
  Nameščenih je bilo 6,87 km nove vozne mreže vključno z izvedbo novih temeljev ter namestitvijo novih drogov vozne mreže.
 • Ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav
Novi 92,5 metrov dolg nadvoz čez železniško progo v Spodnji Brežnici. - slika
Nadvoz čez železniško progo v Spodnji Brežnici
Novi 92,5 metrov dolg nadvoz čez železniško progo v Spodnji Brežnici.

Dela na železniški postaji Poljčane

 • Ukinitev cestnega nivojskega prehoda čez železniško progo in gradnja podvoza ter sočasno podhoda za izvennivojski dostop potnikov na otočni peron
  V okviru del na postaji je bil ukinjen nivojski prehod čez železniško progo v Poljčanah, kjer sta bila zgrajena cestni podvoz in podhod za pešce na perone, dostopen tudi za gibalno ovirane osebe. Podhod je projektiran kot galerija podvoza za izvennivojski dostop potnikov na peron, hkrati pa  omogoča povezavo za pešce in kolesarje zahodnega in vzhodnega dela Poljčan.
 • Nadgradnja zgornjega in spodnjega ustroja železniške proge
  Pri obnovi postajnih tirov je bil pod vse tire vgrajen tampon debeline 50 cm. Delno so bili sanirani obstoječi prepusti, ki so podaljšani na mestih, kjer je bilo zaradi povečanja medtirne širine in dviga nivelete to potrebno. Urejeno je bilo  tudi odvodnjavanje celotnega postajnega območja. Vsi obnovljeni prepusti ustrezajo kategoriji proge D4.
 • Gradnja novega otočnega in bočnega perona
  Na postaji sta med glavnima prevoznima tiroma zgrajena nov 250 metrov dolg potniški otočni peron in nov 130 metrov dolg bočni peron.
 • Vgradnja 9 novih kretnic, ki bodo vključene v novo elektronsko signalnovarnostno napravo
 • Ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav
Novi podvoz s podhodom v Poljčanah. - slika
Novi podvoz s podhodom v Poljčanah.
Prenovljena železniška postaja Poljčane. - slika
Prenovljena železniška postaja Poljčane.

Dela na železniški postaji Slovenska Bistrica

 • Gradnja novega otočnega perona z izvennivojskim dostopom na peron
  Obstoječi peron med tiroma št. 3 in 4 je bil porušen in zgrajen nov peron dolžine 200 metrov. Izvedeno je bilo tudi tlakovanje peronov z označbami usmerjevalnih pasov za slepe in slabovidne ter talnimi varnostnimi oznakami. Do otočnega perona je zgrajen nov podhod.
 • Prenova prostorov in električne inštalacije v postajnem poslopju ter zunanja ureditev
  V okviru prenove je bilo prenovljeno postajno poslopje, vključno s prostori za potnike, sanitarijami, manjšim parkiriščem ob postajnem platoju in večje parkirišče na zahodni strani postaje.
 • Gradnja novega prepusta, sanacija dveh prepustov in enega mostu
  Na postaji so trije prepusti ter most čez Ložnico. Zaradi različnih poškodb so se vsi ustrezno sanirali, en prepust se je odstranil in zamenjal z novim.
 • Nadgradnja zgornjega in spodnjega ustroja železniške proge
  Pri obnovi postajnih tirov je bil pod vse tire vgrajen tampon debeline 50 cm. Delno so bili sanirani obstoječi prepusti, ki so podaljšani na mestih, kjer je bilo zaradi povečanja medtirne širine in dviga nivelete to potrebno. Urejeno je bilo  tudi odvodnjavanje celotnega postajnega območja. Vsi obnovljeni prepusti ustrezajo kategoriji proge D4.
 • Nadgradnja 4,34 km vozne mreže s postavitvijo novih temeljev in drogov vozne mreže z dopolnitvijo krmiljenja stikal vozne mreže na postaji
 • Ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav
Prenovljena železniška postaja Slovenska Bistrica. - slika
Prenovljena železniška postaja Slovenska Bistrica.